منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اخبار
افتخارات دانشگاه
برنامه کلاسی
پرسش های متداول سامانه دروس مجازی
رويدادها
فناوری اطلاعات
کلاس الکترونیکی (جدید)
لینک ها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
مناسبت ها
منو
ورود
رويدادها
شنبه 14 دي 1398 لغو امتحانات ۱۵تا۱۷ دیماه۹۸ کلیه امتحانات دانشگاه پیام نور در روزهای ۱۵،۱۶و۱۷دیماه۹۸ لغو گردید.
تاریخ جدید امتحانات مذکور متعاقبا اعلام می شود.
 
امتیاز دهی
 
 

تعداد كل بازديدهاي اين صفحه از ابتداي راه اندازي تا كنون: 100