اخبار
یکشنبه 24 مهر 1401 قابل توجه دانشجویان ورزشکار با سلام ،
به استحضار می رساند در راستای ساماندهی و تشکیل تیم های ورزشی ، دانشجویانی که دارای کارت مربیگری ، مدرک داوری و همچنین دانشجویانی که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کنند یا سابقه حضور در تیم های ورزشی دارند جهت تکمیل فرم تا تاریخ 1401/07/27 به امور فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز فسا مراجعه فرمایند.
                    اداره فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور فسا