رسانه های اجتماعی
1401/8/3 سه‌شنبه قابل توجه کلیه دانشجویان جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با هیئت نظارت وزارت علوم قابل توجه کلیه دانشجویان
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با هیئت نظارت وزارت علوم روز چهارشنبه 4 آبان ماه ساعت 8:30 الی 9:30 به صورت حضوری در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار می گردد.
لینک برگزاری  الکترونیکی جلسه برای دانشجویانی که امکان حضور برایشان فراهم نیست.
https://vroom.shirazu.ac.ir/nezarat3