اخبار
چهارشنبه 6 مهر 1401 نحوه درخواست تاییدیه تحصیلی

نحوه درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم برای پذیرفته شدگان جدید
       
🔸پذیرفته شدگان هنگام ثبت نام برای تقاضای تاییدیه تحصیلی الکترونیکی از آخرین مدرک تحصیلی خود (دیپلم/ پیش‌دانشگاهی) وارد لینک http://emt.medu.ir شده و پس از تقاضای تاییدیه تحصیلی کدپیگیری را در سامانه گلستان ثبت نمایند

- براساس بند ب نامه شماره 105320/460 مورخ 29/6/1401 رئیس محترم مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش؛ فارغ التحصیلان دیپلم و پیش دانشگاهی خرداد سال 1395 و قبل از آن، با کدپیگیری صادر شده از سامانه به همراه مدارک تحصیلی به ادارات آموزش و پرورش محل صدور مراجعه، تا مسئول منطقه پس از بررسی و تائید، مدارک تحصیلی را اسکن و در سامانه بارگذاری نماید.

همچنین پذیرفته شدگان دارای مدرک کاردانی دانش‌آموختگان دوره‌های کاردانی پیوسته (فاقد مدرک پیش‌دانشگاهی)،نیز برای  تاییدیه تحصیلی این گروه از پذیرفته‌شدگان همانند دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد باید از سامانه تاییدیه تحصیلی وزارت عتف به آدرس http://estelam.msrt.ir توسط پذیرفته شده تقاضا  وکد پیگیری آن در سامانه گلستان درج شود.