اخبار برگزیده
ثبت نام تسهیلات شهریه
ارزشیابی اساتید
تغییر محل آزمون پایان ترم
تمدید حذف و اضافه
نکات برگزاری آزمونهای مجازی دروس عمومی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲
تقویم آموزشی
  • 1402/10/10 یکشنبه تقویم آموزشی
    تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه پیام نور
راهنمای ثبت اعتراض به سوالات پایان ترم
بازدید هیئت نظارت
  • 1402/9/27 دوشنبه بازدید هیئت نظارت
    برنامه بازدید و گفتگو هیئت نظارت و ارزیابی با دانشجویان-اساتید -کارکنان