1394/2/2 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان عزیز
برنامه کلاسی دانشگاه نیمسال اول 98-97  بصورت روزانه در پیام رسان سروش-ایتا و گپ و همچنین سایت دانشگاه قرار داده می شود.
 

  سروش                 https://sapp.ir/fasapnu

  گپ:                       https://gap.im/fasapnu 

   ایتا:                   https://eitaa.com/fasapnu