1394/6/21 شنبهمعرفی مرکز
دانشگاه پیام نور مرکز فسا در سال 1380 تاسیس شد.و در کیلومتر 3 جاده فسا شیراز واقع شده است . این دانشگاه در حال حاضر  در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. رشته های فعال در این مرکز شامل حسابداری، اقتصاد نظری، ریاضیات و کاربردها، جغرافیای انسانی(روستایی) ، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، زیست شناسی عمومی، زیست شناسی گیاهی، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) ، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، فناوری اطلاعات، فیزیک(هسته ای)، حقوق، مدیریت بازرگانی، مدیریت جهانگردی، مهندسی مدیریت پروژه ، مهندسی مدیریت اجرایی، الهیات(فقه و حقوق) ، الهیات( قرآن و حدیث) ، مشاوره و راهنمایی، علوم تربیتی( مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)، تربیت بدنی و علوم ورزشی، مهندسی منابع طبیعی، مهندسی اقتصاد کشاورزی، و کارشناسی ارشد الهیات ( قرآن و حدیث)  می باشد.