[PageImage][PageTitle]
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.نوار راهبري
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
آموزش الکترونیکی
اخبار
اخبار
اخبار برگزیده
اطلاعیه
برنامه کلاسی
جستجو
دانشجو
دسترسی سریع
رسانه های اجتماعی
زمان ديجيتال سرور
کارکنان و اساتید
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
معرفی دانشگاه
وب سايت ها
وب سايت ها
همایش ها
ورود
اخبار
چهارشنبه 19 تیر 1398 ویـژه دانـشـجویـان و کـارکنـان دانـشگاه پیام نـور فـارس

ویـژه دانـشـجویـان و کـارکنـان دانـشگاه پیام نـور فـارس
پیام نـوری ها تعطیلات تابستانی خود را در سینـما هنرشهرآفتاب بگذرانید
19 تیرماه لغایت 11 مردادماه 1398
با مراجعه به سایت ایرانتیک irantic.com  و ورود با کدملی خویش و اعمال کدهای تخفیف


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر
[PageVisit]