[PageImage][PageTitle]
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.نوار راهبري
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
اخبار
اخبار
افتخارات دانشگاه
برنامه کلاسی
پرسش های متداول سامانه دروس مجازی
رويدادها
فناوری اطلاعات
کلاس و آزمون الکترونیکی
لینک ها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
مناسبت ها
منو
ورود
رويدادها
سه‌شنبه 28 بهمن 1399 نظارت و ارزیابی به اطلاع تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور فسا می رساند، هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان فارس برای بازدید و بررسی مسائل آموزشی، پژوهشی ،فرهنگی، دانشجویی، اداری، رفاهی و .... روز چهارشنبه مورخ 29/11/99 در مرکز حضور دارند.افراد فوق الذکر می توانند مشکلات خود را حضوری یا کتبی یا از طریق مجازی با اعضاء هیات نظارت درمیان بگذارند.
جلسه دیدار حضوری و مجازی (vroom.shirazu.ac.ir/nezarat1
 
امتیاز دهی
 
 

[PageVisit]