منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
آموزش الکترونیکی
اخبار
اخبار
اطلاعیه
برگزیده ها
جستجو
دانش آموختگان
دانشجو
دسترسی سریع
رسانه های اجتماعی
زمان ديجيتال سرور
کارکنان و اساتید
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
معرفی دانشگاه
وب سايت ها
وب سايت ها
همایش ها
ورود
آموزش الکترونیکی
1399/1/20 چهارشنبه کلاس الکترونیکی جدید
کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور مرکز فسا

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس به آدرس های زیر مراجعه نمایید.
آدرس ورود به سامانه کلاس الکترونیکی:

http://vc.farspnu.ac.ir


در صورت وجود هر گونه ابهام  و سوال با کارشناس رشته تماس حاصل فرمایید.
 

رشته نام و نام خانوادگی کارشناس پشتیبان تلفن همراه شماره فضای مجازی
روانشناسی محمدجواد   توکلی‌آغچغلو 9173321603 9173321603
روانشناسی عبدالرحمان  عطاءاللهی 9177310091 9177310091
روانشناسی الهه  طواحنی 9176905833 9176905833
علوم تربیتی یاسر  بلاغی‌اینالو 9107030862 9107030862
علوم تربیتی مرتضی  سیاری 9353108828 9353108828
مشاوره روح‌اله  آور 9171306040 9171306040
حقوق سیدمسعود  رضوی 9171311050 9171311050
حقوق عباس  کاظم‌پور 9171313198 9171313198
حقوق روح‌اله  صفری 9174734396 9174734396
علوم ورزشی عبدالرضا  دهباشی 9171302945 9171302945
حسابداری مریم  صفایی 9171349568 9171349568
حسابداری فرزانه  خانی پور 9377691979 9377691979
مدیریت بازرگانی نجمه  رفیع 9177314232 9177314232
اقتصاد احمد  زنگنه‌عینالو 9173323892 9173323892
زیست شناسی   پریسا  محمدی 9364125563 9364125563
زبان و ادبیات انگلیسی فرزانه  احسانی 9173318261 9173318261
ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش عبدالرضا  کرمی 9177311588 9177311588

1