كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آموزش
آموزش الکترونیکی
اخبار
اخبار
اخبار برگزیده
اطلاعیه
برنامه کلاسی
جستجو
دانشجو
دسترسی سریع
رسانه های اجتماعی
زمان ديجيتال سرور
کارکنان و اساتید
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
معرفی دانشگاه
وب سايت ها
وب سايت ها
همایش ها
ورود
آموزش الکترونیکی
1399/1/20 چهارشنبه کلاس الکترونیکی جدید
کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور مرکز فسا

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس به آدرس های زیر مراجعه نمایید.
آدرس ورود به سامانه کلاس الکترونیکی:

http://vc.farspnu.ac.ir


در صورت وجود هر گونه ابهام  و سوال با کارشناس رشته تماس حاصل فرمایید.
 

رشته نام و نام خانوادگی کارشناس پشتیبان شماره تماس داخلی
روانشناسی محمدجواد   توکلی‌آغچغلو 07153340568 206
روانشناسی عبدالرحمان  عطاءاللهی 07153340568 203
روانشناسی الهه  طواحنی 07153340568 202
علوم تربیتی یاسر  بلاغی‌اینالو 07153340568 225
علوم تربیتی مرتضی  سیاری 07153340568 245
مشاوره روح‌اله  آور 07153340568 245
حقوق سیدمسعود  رضوی 07153340568 224
حقوق عباس  کاظم‌پور 07153340568 226
حقوق روح‌اله  صفری 07153340568 226
علوم ورزشی عبدالرضا  دهباشی 07153340568 210
حسابداری مریم  صفایی 07153340568 223
حسابداری فرزانه  خانی پور 07153340568 255
مدیریت بازرگانی نجمه  رفیع 07153340568 217
اقتصاد احمد  زنگنه‌عینالو 07153340568 204
زیست شناسی   پریسا  محمدی 07153340568 205
زبان و ادبیات انگلیسی فرزانه  احسانی 07153340568 250
ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش عبدالرضا  کرمی 07153340568 237

1